Werkvelden

Stipp is met haar oplossingen binnen een groot aantal werkvelden actief. De onderliggende processen voor het beheren en toegankelijk maken van informatie, kennen veel overeenkomsten en Stipp weet deze dan ook uitstekend in te zetten binnen organisaties waar dit speelt. De oplossingen en kennis van Stipp zorgen voor efficiënte inrichting van de informatieprocessen.

Wij zijn actief in de volgende werkvelden
Overheid

Overheid

De Overheid is de grootste informatieverwerker in Nederland. Binnen overheidsorganisaties wordt informatie verwerkt en voor haar medewerkers toegankelijk gemaakt. Maar ook heeft de Overheid de plicht een groot gedeelte van haar informatie publiek toegankelijk te maken. Informatie waaronder wet- en regelgeving, jurisprudentie, beleid en uitvoeringsmaatregelen

Bekijk alle Overheid casussen
Uitgevers

Uitgevers

De corebusiness van een uitgever is het verzamelen, verrijken en publiceren van informatie. Veelal waren dit gedrukte producten, zoals boeken, magazines en kranten. De digitale ontwikkelingen hebben bij de uitgevers niet alleen de businessmodellen doen veranderen, maar ook alle gerelateerde bedrijfsprocessen, zoals het realisatieproces, het klantenbeheer, de marketing en distributie. Het zijn productvormen als kennisbanken, portals, websites en data-analyses die de plaats innemen van de traditionele media.

Bekijk alle Uitgevers casussen
Sport en Cultuur

Sport en Cultuur

In het werkveld van Sport en Cultuur neemt het delen en publiceren van informatie een steeds prominentere plaats in. Met name het gericht benaderen van diverse interessegebieden en het bieden van interactiviteit met de gebruiker van de informatie, worden steeds belangrijker. Dit impliceert dat de interne informatieprocessen hierop ingericht en de informatie hierop afgestemd moeten worden. Nieuwe interne processen die worden geïntegreerd met de processen van de gebruiker.

Bekijk alle Sport en Cultuur casussen
Onderwijs

Onderwijs

De digitale ontwikkelingen zijn ook aan de deur van het onderwijs niet voorbijgegaan. Het steeds intensievere gebruik van digitale leermiddelen en het op maat kunnen realiseren van leermiddelen, zowel digitaal als op papier, heeft een grote impact op de processen binnen het onderwijs. De inrichting hiervan vraagt om kennis van het beheer en toegankelijk maken van informatie, aangevuld met ondersteunende tools.

Bekijk alle Onderwijs casussen
Kennisbranches

Kennisbranches

In het werkveld kennisbranches kunnen vele professionele organisaties worden ondergebracht. Organisaties waarin de onderdelen kennis en informatie een primaire rol spelen. Een greep uit de organisaties die wij hieronder scharen, zijn: advocatuur, accountancy, brancheorganisaties en onderzoeksinstituten. Deze organisaties creëren maar consumeren ook veel informatie. Kortom, ze richten steeds vaker hun eigen ‘uitgeefprocessen’ in.

Bekijk alle Kennisbranches casussen