Skip Navigation LinksInformatie wordt kennis > Over Stipp > Werkwijze

Werkwijze

Wij volgen een pragmatische aanpak, gericht op een duurzaam resultaat. Uw proces vormt het uitgangspunt, inzet van moderne technologie is een middel.

Binnen een iteratief proces (Agile, bijvoorbeeld Scrum) zetten we in korte tijd een werkend concept neer. Vanaf het begin en gedurende het gehele proces vindt directe afstemming plaats met betrokkenen binnen de organisatie en de eindgebruiker. Het eindresultaat is een gezamenlijk gedragen oplossing, die hierdoor versneld kan worden geïmplementeerd.