Skip Navigation LinksInformatie wordt kennis > Over Stipp > Wat we doen

Wat we doen

Inrichten van processen voor informatiebeheer

In nauw overleg met haar klanten verzorgt Stipp, op basis van het platform StipPub, de ontwikkeling en inrichting van processen voor het beheer, onderhoud, de uitwisseling en publicatie van informatie. Veelal zijn het complexe en omvangrijke informatieprocessen die deze oplossing vragen.

Ontwikkelen en inrichten van websites en kennisbanken

Het inrichten van kennisbanken, websites en mobiele devices, zijn activiteiten die worden uitgevoerd op basis van het publicatieplatform StippWeb. Deze oplossing is door haar modulaire inrichting uitstekend in te zetten voor en aan te sluiten op de achterliggende bedrijfsprocessen binnen de organisatie.

Advies en projectmanagement

Stipp adviseert en verzorgt projectmanagement op het terrein van de inrichting van informatieprocessen en de ontwikkeling van multimedia.

Classificatie en structureren van informatie

Het classificeren van informatie in de vorm van het toekennen van metadata en het structureren van de informatie naar de juiste hiërarchie en context, is voor Stipp een vertrouwd werkterrein.