Skip Navigation LinksInformatie wordt kennis > Klanten > Kennisintensief > Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code

Branche: Kennisintensief
Oplossingen: StipPub, StippWeb

Stichting Reclame Code (SRC) is in Nederland de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert dat in Nederland op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt, zowel in het belang van de consument als de adverteerder. Op haar website publiceert SRC de regelgeving en worden uitspraken toegankelijk gemaakt. Ook kunnen via de website klachten worden ingediend.

Stipp heeft voor het informatieproces rondom klachten tot aan uitspraak en publicatie hiervan op basis van StipPub een klachtenmanagementsysteem ingericht. Met deze oplossing wordt de gehele workflow van het interne proces ondersteund. De uitspraken worden direct gepubliceerd op de website, die is ontwikkeld met StippWeb.