Skip Navigation LinksInformatie wordt kennis > Klanten > Onderwijs > SAQI, adaptieve onderwijstest Psi Testuitgevers

SAQI, adaptieve onderwijstest Psi Testuitgevers

Branche: Onderwijs

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De test meet de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school en het zelfvertrouwen. SAQI wordt afgenomen via internet dat ook toegang biedt tot de rapportages. De test is adaptief van opzet: afhankelijk van de antwoorden die gegeven worden, passen de computergestuurde vragen zich aan. Bepaalde items worden zo juist wel, andere weer niet aangeboden.

Stipp heeft deze adaptieve test in samenwerking met de testontwikkelaars technisch ingevuld.