Skip Navigation LinksInformatie wordt kennis > Klanten > Overheid > CVDR: Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

CVDR: Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Branche: Overheid
Oplossingen: StipPub

Regelgeving van gemeenten, provincies en waterschappen is sinds 2011, naast de publicatie op de eigen omgeving, ook als centrale collectie toegankelijk via Overheid.nl. Ter ondersteuning van de betrokken organisaties (ongeveer 450) binnen dit proces, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een systeem (CVDR) laten ontwikkelen waarmee iedere organisatie decentraal haar regelingen op een consistente wijze kan creëren en onderhouden. De regelingen kunnen van hieruit worden gepubliceerd op de eigen website of het intranet en op Overheid.nl. Deze informatie-uitwisseling gebeurt in XML-formaat.

Stipp heeft het CVDR-systeem voor de overheid ontwikkeld met StipPub, een workflow gedreven publicatiesysteem. Binnen StipPub is voor deze oplossing Xopus als native XML-editor geïmplementeerd.