Skip Navigation LinksInformatie wordt kennis > Klanten > Overheid > College voor de Rechten van de Mens

College voor de Rechten van de Mens

Branche: Overheid
Oplossingen: StipPub, StippWeb

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten in Nederland en vergroot het bewustzijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld met thema’s als: ouderenzorg en mensenrechten, migratie en mensenrechten en toegang tot arbeid. Om informatie toegankelijk te kunnen maken, heeft het College enkele kennisbanken laten ontwikkelen. Een kennisbank waarin verdragen van VN-organisaties zijn opgenomen en een kennisbank met eigen publicaties van het College, waaronder de uitspraken.

Stipp heeft de kennisbanken ingericht met StipPub. Vanuit de kennisbanken worden de website van het College en andere publicatieomgevingen via een webservice gevoed. De kennisbank met verdragen wordt met StippWeb toegankelijk gemaakt op de website www.mensenrechtenkwesties.nl.