DSM-5 Online

DSM-5®, uitgegeven door Boom uitgevers Amsterdam, is hét standaardwerk voor de classificatie van psychische stoornissen. Stipp heeft de uitgave met bijbehorende praktijk- en casusboeken online samengevoegd tot één integrale bron van informatie. Daarnaast kan met een geavanceerde zoekfunctionaliteit informatie omtrent een stoornis worden gekoppeld aan ondersteunende testen, vragenlijsten, beslisbomen en toetsen, waardoor differentiële diagnostiek voor clinici er toegankelijker op wordt gemaakt. De website is volledig responsive en is dus te raadplegen met een groot aantal devices, van desktop tot mobiele telefoon.

DSM-5 online bevat verschillende functionaliteiten die zijn afgestemd op de specifieke content. Zo worden onder andere beslisbomen, oefenvragen en toetsen en een studie-onderdeel aangeboden. Alle boeken kunnen eenvoudig integraal worden doorzocht waarbij bij meteen al de context van het zoekresultaat wordt getoond.

Foto
Foto