Studentenomgeving Bewegen Samen Regelen voor het MBO- en HBO-onderwijs

De studentenomgeving Bewegen Samen Regelen is een digitaal platform dat is gevuld met een grote hoeveelheid beweeg- en sportactiviteiten. Activiteiten voor het bewegingsonderwijs, spelvormen voor het speelplein en diverse sportactiviteiten van de sportbonden. Daarnaast kent het platform een ontwikkelomgeving waarbinnen de studenten zelf of in samenwerking met andere studenten hun eigen activiteiten kunnen ontwikkelen en publiceren. De docenten en mentoren kunnen hierbij meekijken en tijdens het proces aanwijzingen geven. Het platform wordt gebruikt binnen het MBO- en HBO-onderwijs.

Foto
Foto