Ondersteunend CMS voor het informatiesysteem Portal One (EY)

EY heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de ontwikkeling en opbouw van een eigen informatiesysteem, genaamd Portal One. Het wordt gebruikt als raadpleegomgeving door eigen professionals, zowel in binnen- als buitenland. Het systeem wordt gevoed met interne en externe content. StipPub wordt hierbij ingezet als CMS en is geconfigureerd voor het toekennen van metadatering. Met ondersteuning van het CMS, dat centraal wordt beheerd, kan de informatie op een gestructureerde en consistente wijze worden gemetadateerd en aangeboden aan Portal One. 

De oplossing is inmiddels in diverse landen geïmplementeerd.