Cotan Documentatie Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten die in Nederland worden gebruikt en bij de COTAN ter beoordeling zijn aangeboden. In de online COTAN Documentatie zijn al deze COTAN-beoordelingen en aanvullende informatie eenvoudig te raadplegen.
De informatie is over de diverse testen en beoordelingen heen op verschillende ingangen toegankelijk gemaakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gegevens op diverse manieren in ranking te presenteren. De informatie is gebruikersvriendelijk te onderhouden met het onderliggende redactiesysteem. De oplossingen zijn gerealiseerd met de platformen StipPub en StippWeb.