Publicatieplatform Uitvoeringscontent (PUC)

Op het PUC Open Data-platform publiceren Overheidsorganisaties zelf hun uitvoeringsinformatie voor het publiek, zoals beleid, handboeken, werkinstructies en berichten. Het platform en de onderliggende redactieomgeving voor het redigeren en publiceren door de diverse organisaties, is in samenwerking met het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) door Stipp ontwikkeld. Organisaties die onder andere op het platform publiceren zijn: IND, SVB, NZa, Ministerie van Defensie, e.a.