Databank met actuele en historische wet- en regelgeving

Onderdeel van de website Overheid.nl is Wetten.overheid.nl. Op deze website worden de actuele en historische teksten van landelijk geldende verdragen, wetten en regelingen vanaf 1 mei 2002 toegankelijk gemaakt. Het platform is in samenwerking met het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) door Stipp ontwikkeld.
De toegang tot de wet- en regelgeving kent diverse zoek- en selectiecriteria. Naast de hoofdingang is er ook een scherm ontwikkeld met uitgebreide zoekfunctionaliteiten. De getoonde regelingen kunnen worden vergeleken met voorgaande versies van de betreffende regeling en er worden gerelateerde documenten weergegeven.

Het resultaat

Gevonden wetten kunnen volledig bekeken worden via een gebruikersvriendelijke interface.

Verschillende versies van wetten kunnen overzichtelijk en helder met elkaar te vergelijken.